Obtiažnosť:

  • ľahká

Požiadavky:

  • -

Potrebné veci: 

  • 6x Clay
  • 4x Cooper ore 
  • 2x Iron ore

Odporúčania:

  • -

Odmena:

  • 1 Quest point
  • 1 300 Mining XP
  • 180 Coins
  • Používanie Doricovej kovadliny

Mapa

Doric's Quest

Začiatok

Najskôr si zoberte potrebné veci so sebou do inventára (6x Clay, 4x Cooper ore, 2x Iron ore), ktoré si môžete kúpit v Grand Exchange alebo v prípade, ak máte Mining level 15 pre Iron ore, tak si ich môžete zaobstarať (najbližšie je Dwarven Mine). 

Quest začína nad Faladorom, kde má dom trpaslík Doric. Prihovorte sa mu so slovami "I wanted to use your anvils".

Doric's Quest - start

Doric's Quest

V ďalšom dialógu zvoľte možnosť "Yes, I will get you the materials".

Doric's Quest

Týmto si spustíte quest, kde máte za úlohu doniesť zoznam požadovaných vecí. Ak máte so sebou v inventáry 6x Clay, 4x Cooper ore, 2x Iron ore, tak si s ním len znova pohovorte a quest je hotový. 

Odmena

Doric's Quest - reward