Obtiažnosť:

  • ľahká

Požiadavky:

  • -

Potrebné veci: 

  • Hammer Hammer
  • 2 Coins  Coins

Odporúčania:

  • Armor proti Count Craynor (cmb lvl 34)
  • Teleport do Varrocku

Odmena:

  • 3 Quest points
  • 4 825 Attack XP

Mapa

Vampyre Slayer

Začiatok

Zoberte si so sebou Hammer a 2 Coins do inventára. 

Quest začína v Draynor Village, kde si musíte pohovoriť s Morganom v jeho dome, v dialógu vyberte možnosť "What's the problem?", kde sa v ďalšom dialógu rozhodnete či chcete quest spustiť ("Start the Vampyre Slayer quest?" - "Yes").

Vampyre Slayer - start

Vampyre Slayer

 

Dozviete sa, že v Draynor manor sa nachádza upír, ktorého je nutné zabiť. Pre viac informácií si musíte pohovoriť s Dr Harlow, ktorý sa nachádza vo Varrocku v krčme pod General store.

Vampyre Slayer

Pokecajte si s doktorom, ktorý je v podnapitom stave. Oslovte ho s vetou "Morgan need your help!", kde mu poviete, že Morgan potrebuje pomoc, pretože Draynor Village terorizuje Vampyre. On vám nepomôže, dokiaľ mu nekúpite pivo (Beer). Pokecajte s barmanom (Bartender), od ktorého kúpite pivo za 2 Coins. Znova si pokecajte s Dr Harlow, kde mu predáte pivo.

Vampyre Slayer

On vám následne predá kolík (Stake), ktorý si musíte ponechať so sebou.

Vampyre Slayer

Vezmite si so sebou brnenie pre boj s Count Draynor (cmb 34), Stake a Hammer. Odcestujte do Draynor Manor, kde musíte ísť do podzemia po schodoch na pravo.

Vampyre Slayer

V podzemí musíte otvoriť rakvu (Coffin), z ktorej vyjde Count Craynor (cmb level 34), s ktorým musíte bojovať a musíte mať pri sebe drevený kolík (Stake) a kladivo (Hammer), ktorý mu po boji zabodnete a týmto je quest ukončený. 

Vampyre Slayer

Odmena

Vampyre Slayer - reward