Obtiažnosť:

  • ľahká

Požiadavky:

  • -

Potrebné veci: 

  • 1 Black bead Black bead
  • 1 Red bead Red bead
  • 1 White bead White bead
  • 1 Yellow bead Yellow bead

Odporúčania:

  • -

Odmena:

  • 1 Quest point
  • 875 Magic XP
  • Amulet of Accuracy

Mapa

Imp Catcher

Začiatok

Najskôr si zoberte potrebné veci so sebou do inventára (Black bead, Red bead, White bead, Yellow bead), ktoré si môžete kúpit v Grand Exchange (v čase písania članku to bolo cca 8K) alebo si ich môžete zaobstarať zabíjaním Impov (čo je zdlhavé).

Quest začína vo Wizards' Tower pod Draynor Village, kde sa na druhom poschodí nachádza mág Wizard Mizgog. Prihovorte sa mu so slovami "Give me a quest", na čo Vám zareaguje odpoveďou a pri ďalšej odpovedi si zvoľte možnosť "Give me a quest please" a týmto sa Quest odštartuje.

Imp Catcher - start

Imp Catcher

V prípade, ak máte všetky veci so sebou, tak si s ním len znova pohovorte, kde sa zobrazí animácia rituálu a vezme si od vás predmety. Týmto je quest ukončený. 

Odmena

Imp Catcher - reward