Súťaž je o náhodný Steam key, takže stačí len odpovedať a zaregistrovať sa do súťaže.